BANK!

07/07

beeldende kunst

Colofon:

BANK!, 2011, De Meent Hilversum. In samenwerking met Buro Poppinga: poppinga.nl/>Foto's: Wim Poppinga en qs serafijn