Duchamp's scrotum (Le scrotum de Duchamp)

01/01

beeldende kunst