Swimsuit Blue (Maartje)

01/01

beeldende kunst

Colofon:

Swimsuit Blue (Maartje), watercolor on paper, 2021.
Werken plooien zich in de tijd, zoals honden slapen gaan.