0477 Hartminuutvolume

Hartfalen 
of hartzwakte (decompensatio cordis) is een aandoening waarbij het 
hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen om aan de 
behoeften van de weefsels te voldoen. Onder normale omstandigheden 
bestaat er een evenwicht tussen de hoeveelheid bloed die het hart uitpompt (hartminuutvolume) en de behoefte van weefsels aan zuurstof 
en voedingsstoffen.
Bij een veranderende behoefte van de weefsels wordt het hartminuutvolume aangepast. De weefsels regelen zelf hun optimale doorbloeding door hun bloedvaten dicht te knijpen of juist open te zetten. (texte trouvée, 25 juni 2007)

Snelwegen doorkruisen ontelbare, relatief jonge, digitale netwerken. Digitale netwerken overzien in hun relatieve blindheid alles en iedereen. Het ligt mede daarom voor de hand dat digitale netwerken de aan de aarde gebonden infrastructuren bij- en aansturen.

Het menselijk organisme kenmerkt zich door een interne, optimale communicatie tussen ongelijkwaardige infrastructuren. Bloed, hart en weefsel informeren elkaar.

Ook samenlevingen zijn organismen. Toch weten snelweg, 
auto, stad en stratenplan elkaar nog maar nauwelijks te vinden: TomTom.
De infantiele, dadaïstische naamgeving alleen al geeft aan in welk stadium mobiliteit zich bevindt.
COLOFON:
Uit: STREEKROMAN (Doorsneden Landschap), 2007. In opdracht van KunstenLab Deventer. Vormgeving: Studio 3005 (Marc Vleugels). Cover foto: José Koppies, Antwerpen