0478 Neus

We worden ontvangen in een indruk-
wekkend kunstenlokaal te D. en krijgen een inleiding op het 
project. Ze is klein en koket. Ik stel me achter haar op en vang haar parfum in mijn neus. Het is nog vroeg in de ochtend, heet inmiddels. Het zomerse shirt kleeft aan mijn rug. Kleine, zoute druppels trekken een spoor op mijn slapen en verdwijnen 
achter mijn oren in mijn hals.
‘Zwaartekracht’, mompel ik. Ze glimlacht.