0481 Make-over

De Betuwelijn trekt een 
rechte, strakke lijn door land en landschap.
De Afsluitdijk is een wonder van schoonheid, kracht en intel-ligentie.
Over kanalen en dijken klagen Nederlanders nooit.
Nederlanders klagen over asfalt (snelwegen) en stollend staal (rails). Over stollend water niets dan lof: schaatsen!

Nieuwe infrastructuren vlechten zich via zendmasten en sa-tellieten ver boven kanalen, asfaltaders en betonlijnen aaneen 
tot uiterst vitale knopen. Glasvezelkabels duiken ondergronds. 
De wereld bereidt zich voor op een definitieve make-over. 
Ver verwijderd van het cellulitis van de aarde formuleert zich 
een nieuw schoonheidsideaal: ongrijpbaar, grillig en snel.