0483 Wildwissel

Een wildwissel is een via-
duct ontworpen om dieren een (snel)weg te laten kruisen. Wildwissels worden gebouwd om de teruggang van de biodiversiteit af te remmen en de uitwisseling van genen tussen populaties te stimuleren, niet om drukke dierenroutes veilig te maken.
Andere benamingen voor wildwissel zijn: ecoduct, natuurbrug en wildviaduct.

In een ecombiduct is de wissel gecombineerd met een wild-tunnel. Deze kleine wildtunnel is bedoeld voor dieren die licht- en geluidshinder ondervinden van weg- en spoorverkeer.