0489 Poederseks

‘Bereikbaarheid en libido zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden’, roept hij aangeschoten.
‘Rijkswaterstaat schonk de mensheid aqua- en viaducten. Het dier hoereert op het ecoduct. Zonder bereikbaarheid geen voortplanting. Het voortbestaan van de soort verbergt zich in nationale civiele kunstwerken.’
Hij kijkt om zich heen en neemt een slok. ‘Wisten jullie dat 
Anton Mussert de eerste was die het viaduct in Nederland introduceerde? Nog vóór zijn politieke carrière?’

In een boek had hij gelezen over Mussert, toentertijd hoofdingenieur bij de Utrechtse Provinciale Waterstaat. In de publicatie Vrije baan voor de toekomst bekritiseerde Mussert het behoudende karakter van het Rijkswegenplan. In Duitsland zag Mussert een veel doortastender optreden. Hij noemde Nederland het oude cultuurland, ‘dat geleden heeft en nog voortdurend lijdt aan een overmaat van individualisme en een tekort aan tucht.’

‘Stampers en stuifmeel. Ook het libido van de flora verdient aandacht. Poederseks. Groene bogen, tunnels van groen. Wie ontwerpt het floraduct?’

‘Persoonlijk houd ik van beton. Desondanks heb ik een Betuwelijn als groene tunnel nooit uitgesloten.’
Hij bestelt een nieuwe ronde.

‘Er bestaat geen scenario voor de geile, groene flora. Niemand heeft aandacht voor wat via de wind wordt bevrucht. Mythologische orgieën ontvouwen zich massaal in Floraland. Men ziet het niet! Dat is het probleem met die jongens van Rijkswaterstaat. 
Ze zien het niet. Ze onderschatten en minachten de groene hel! De bomen, het gras en struikgewas krijgen niet de politieke aandacht waar ze recht op hebben. Zelfs dieren hebben een politieke partij.’