0490 zoab

Waargenomen vanaf de parallelweg nabij Bathmen, Losser of Bijster, ligt de a1 er achter de groene coulissen van het genereuze landschap, onschuldig en discreet bij.
Je kan stellen dat de snelweg het landschap doorsnijdt. Je kan ook stellen dat de natuur de snelweg overwoekert en verbergt.

Wanneer de natuur de snelweg werkelijk dreigt te overwoekeren, loopt het autoverkeer gevaar en staat de nationale infrastructuur op het spel. Wanneer het Groene Hart, door de overheid overgesubsidieerd en doodgeknuffeld, zich als een inktvlek over Nederland uitbreidt, is er met de auto in Nederland geen doorkomen meer aan. Voor elke boom die we planten verplichten we ons daarom tot de aanleg van één vierkante meter snelweg. (ZOAB: Zeer Open Asfaltbeton.)